Loading...
 
HOME  /  NEWS  /  CORPORATE NEWS  /  ΜΗΝΥΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ COVID 19 IMPORTANT MESSAGE FROM MANAGING DIRECTOR - UPDATES ON COVID 19

CORPORATE NEWS

CORPORATE NEWS

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή - Μέτρα για COVID-19 / Important message from Managing Director - Updates on COVID-19

Αγαπητοί πελάτες & συνεργάτες,

Καθώς η κατάσταση γύρω από την πανδημία του COVID-19 εξελίσσεται, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις και να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας. Παράλληλα έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Παρακολούθησης, Περιπόλου και Τεχνικής Υποστήριξης.

Μέτρα περιορισμού της έκθεσης και διάδοσης του COVID-19

 • Η εταιρία μας λαμβάνει καθημερινά τα μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί για την υγιεινή του χώρου εργασίας καθώς και τον έλεγχο της συμπτωματολογίας του ιού στους υπαλλήλους
 • Οι υπάλληλοι εφαρμόζουν τα μέτρα προφύλαξης εντός αλλά εκτός χώρου εργασίας.
 • Η διεκπεραίωση εργασιών γίνεται εξ αποστάσεως όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και αποφεύγονται συναντήσεις και επισκέψεις που δεν θεωρούνται επείγων.
 • Αριθμός προσωπικού εργάζεται από σπίτι και μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω email για να λάβετε την απαιτούμενη υποστήριξη.
 • Στο γραφείο επιτρέπετε η είσοδος μόνο σε όσους έχουν επείγουσα εργασία στο χώρο και αφού υποβληθούν σε έλεγχο όπως αυτός εφαρμόζεται στα κέντρα υγείας (έλεγχος θερμοκρασίας, συμπλήρωση ερωτηματολογίου).
 • Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις κατευθυντήριες γραμμές των Ιατρικών Υπηρεσιών και την Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Θα ήθελα προσωπικά να σας διαβεβαιώσω ότι η ασφάλεια για την οποία μας εμπιστευτήκατε θα παραμείνει στα ίδια ψηλά επίπεδα κατά την διάρκεια της δύσκολής αυτής περιόδου και να σας εγγυηθώ ότι θα εργαζόμαστε ακούραστα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επιχειρήσεων σας.

Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την κατανόηση και την συνεργασία σας για την εφαρμογή των μέτρων που ανέφερα και ότι με συλλογική προσπάθεια και αυξημένο το αίσθημα προσωπικής ευθύνης θα καταφέρουμε να πορευτούμε με ασφάλεια στις προκλητικές αυτές στιγμές για την κοινωνία μας και την ανθρωπότητα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Με εκτίμηση

Πανίκος Στατιώτης- Γενικός Διευθυντής

 Σημείωση: Οι υπηρεσίες 24ωρης Παρακολούθησης και Περίπολου δεν επηρεάζονται καθόλου και συνεχίζεται κανονικά η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Λήψεως Σημάτων και Εικόνας.

Dear Customers & Partners,

As the situation around the COVID-19 pandemic evolves, we take all necessary measures to minimize the impact and mitigate the fallout from the pandemic. At the same time the necessary procedures have been made to guarantee the uninterrupted provision of Monitoring, Patrol and Technical Support services.

Exposure and dissemination measures for COVID-19.

 • Our company takes daily notified measures of workplace hygiene as well as control of virus symptoms to employees.
 • Employees apply protective measures inside but outside the workplace.
 • Work is carried out remotely where applicable and meetings and visits that are not considered urgent are avoided.
 • A number of staff work from home and you can contact them either by phone or email to get the required support.
 • Only those who have emergency work in the office are allowed to enter the office and after having undergone a screening as applied to health centres (temperature check, questionnaire completion).
 • We adhere strictly to the instructions of the Government of the Republic of Cyprus and the guidelines of the Medical and Public Health Services.

I would personally like to assure you that the security you have entrusted to us will remain at the same high level during this difficult time and I can guarantee that we will work tirelessly to ensure the security of your business.

We hope that we will have your understanding and cooperation in implementing the measures I have mentioned and that with masive effort and increased sense of personal responsibility we will be able to safely move forward in these challenging times for our society and humanity.

Thank you in advance,

Best Regards

 

Panicos Statiotis – Managing Director

 

Note: The 24-hour Monitoring & Patrol services are not affected at all and the Signal and Image Reception Center continues to operate smoothly.